Hasta ve belgesiz?

Medinetz Mainz, mülteci ve göçmenlerin tıbbi tedavi ve bakımlarının Almanya’daki kanuni gerekçelerden dolayı kısmen ya da tamamen yapılamadığı durumlarda yardımcı olan bir insan hakları kuruluşudur.

Bu kuruluş ikamet hakkı olmayan mülteci ve göçmenler için randevu ile tıbbi yardım
sağlamaktadïr.İlk konuşmada, tedavinin en iyi hangi uzman doktor ile başlaması gerektiği tesbit edilmektedir. Daha sonra, mülteci ve göçmenleri işimsiz ve ücretsiz veya düşük ücret karşılığında tedavi etmeye hazır olduğunu bildirmiş olan erkek ve bayan doktorlara durum bildirilmektedir. İhtiyaç olursa tercüman bulabilmekteyiz. Gerektigi taktirde başka bir yerde veya farklı bir zamanda buluşma da mümkündür.

Telesekreterimiz düzenli olarak dinlenilmektedir. Görüşmeler gizli kalmakta olup şahısla ilgili özel bilgiler toplanılmamaktadır. Medinetz Mainz, resmi makamlara hiçbir bilgiyi aktarmamaktadır.

Konuşma Saatleri:
Pazartesi 18.00-19.45
Telefon 0176-62033302